НЕЗНАЕЊЕ, ГЛУПОСТ ИЛИ НЕШТО ТРЕТО? ИЛИ, РЕТРОКОМУНИЗМОТ НА ДЕЛО

Правната држава е демократска творба која се базира на системот на поделба на власта (законодавна и извршна), на независното судство, правнта сигурност и владеењето на законот. Она што се случува во Република Македонија во последните десетина години е учебнички пример на рушење на правната држава и воспоставување на систем на неконтролирано владеење на политичките моќници. […]