ПРОФЕСОРИ ОД СИТЕ ФАКУЛТЕТИ ОСВЕСТЕТЕ СЕ!

Слушнав дека Филозофскиот факултет распишал конкурс за избор на помлади асистенти. Слушнав дека меѓу институтите кои требало да добијат асистент бил и оној за родови студии. Слушнав дека била формирана комисија и дека комисијата предложила кандидат кој ги исполнува сите услови и кој веќе соработувал со Институтот за родови студии. Слушнав дека двете професорки кои […]