ГРАДЕЊЕ&КРАДЕЊЕ

Кога и да зборувам со некој следбеник на ликот и делото на Никола Груевски го слушам главниот аргумент во прилог на неговото владеење: овие барем градат. Тргнувајки од фактот дека секоја власт краде и е корумпирана, а колку е помоќна и со помалку контрола тоа повеќе краде и е уште покорумпирана, како можно објаснување на […]

ГРАДЕЊЕ

Што е разликата меќу Република Македонија и една демократска држава кога станува збор за градењето? Република Македонија Демократска држава Се гради она што ќе и се присака на власта и со кое мисли дека ќе ја обележи територијата на сопственото владеење Се прави листа на приоритети кои се важни за доброто живеење на граѓаните и […]