МОЈ ПРЕДЛОГ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Основните недостатоци на структуирањето и практикувањето на власта во Република Македонија во актуелниот момент се: 1. Партиципација на граѓаните (учество во донесувањето на одлуки на локално и централно ниво). На пример: за урбанистички план, за трошење на средства, за промена на имиња на училишта, улици, плоштади, за промена на закони за работни односи, социјална заштита, […]

ТРЕТА ИНИЦИЈАТИВА ПОВРЗАНА СО ПРОМЕНИТЕ НАПРАВЕНИ ВО ДЕТАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ОПШТИНА ЦЕНТАР – МАЛ РИНГ

Иницијативата е поднесена на 18.05.2009 година. И Т Н О  Е! ВРЕМЕНА МЕРКА ДО УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -   СКОПЈЕ Врз основа на член 50 став 3 од Уставот на Република Македонија и член 12 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија,, број 70/1992), поднесуваме И  Н  И  […]

ЦРТИЧКИ ОД ПОЛИТИЧКАТА СЦЕНА (1)

Во јануари 2008 година премиерот Груевски изјави дека нема намера да иницира предвремени избори. Потоа најголемата владеачка партија ВМРО ДПМНЕ се определи за вонредни избори, оценувајќи дека опозицијата намерно ја блокира работата на Собранието, а премиерот  му се обрати на Собранието со зборовите: “Поводот е фактот што огромен број од законите кои ги донесовме како […]