ПРЕСУДАТА ОД ХАГ Е ОРАДИЕ КОЕ МОЖЕ И ТРЕБА ДА ГО ИСКОРИСТИМЕ

САШКО ТОДОРОВСКИ, СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И РАЗВОЈ Македонија од Меѓународниот суд на правдата доби извонредна пресуда, категорчна, јасна и со јасни правни насоки. Прашање е дали можеме тие опции да ги искористиме до максимум. Една од опциите е да се побара автоматско реактивирање на поканата од самитот на НАТО во 2008 година во Букурешт, […]