И НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГИ УБИВААТ ЗАР НЕ?

На 27.12.2012 актуелниот Борд на Хелсиншкиот комитет во соработка со извршниот директор Гордана Несторовска го уби Хелсиншкиот комитет на Република Македонија. Организацијата со истоветно име која што продолжува да постои во регистерот на здруженија на граѓани на Република Македонија нема никаква врска со организацијата основана во 1994 година (чиј основач меѓу другите бев јас) и со организацијата […]

КОГА ЕДНА НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЌЕ ГО ИЗГУБИ КОМПАСОТ

Бордот на Хелсиншкиот комитет донел одлука сите членови на бордот (сегашни и идни) да бидат проверени од Комисијата за лустрација. Членот 34 од ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА според кој: Здруженија на граѓани и фондации можат да предвидат дополнителен услов, во смисла на овој закон, за кандидатите за носители или носители на раководни функции, […]