ИЗМАМА

1. 

Објаснувањето дадено од страна на Илија Димовски (во улога на предлагач) на најновиот предлог за промена на законите кои се однесуваат на плаќањето давачки за договори за дело и авторски договори, ги имаат сите карактеристики на измама (која најдобро се изведува кога се базира на полувистини, создава впечаток дека измамениот ја има контролата над нештата и дека се што се прави се прави по негово барање и во негова полза).

deception_1

На пример:

… пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ, Илија Димовски, вели дека иако законот е донесен во текот на летните месеци, тогаш немало дебата, ниту, пак, продлабочен интерес за овој закон.

Во овој дел од изјавата точно е дека законот е донесен во текот на летните месеци (крајот на месец Јули кога голем број од граѓаните се на одмор). И тоа е направено со намера (да се избегне расправа и да се оневозможи брза реакција на засегнатите граѓани).

Точно е дека немало дебата. И не можело да има бидејки законот е донесен по скратена постапка (што значи не само ускратување на правото на јавна расправа, туку и скратување на дебатата која се води во самото Собрание).

Не е точно дека немало продлабочен интерес за овој закон. Уште на самиот почеток и во неколку наврати после донесувањето на законот сите заинтересирани страни (хонорарци, бизнис заедница) многу јасно и отворено се спротиставуваат на направените промени.

Ова значи дека станува збор за измама.

5-tips-for-spotting-a-con-man-large

Понатаму:

„Таа дебата се случи во текот на месец декември и почетокот на месец јануари, веројатно поврзано со периодот на имплементација на законот. Ние како пратеничка група ги анализиравме сите забелешки на законите, ги анализиравме сите укажувања, направивме подлабоки консултации со многу засегнати државни институции, претпријатија и субјекти и цениме дека овој сегашен предлог за измени на законот е во насока на задоволување на некој општествен консензус околу потребата од регулирање на оваа област“, вели пратеникот Илија Димовски.

Во месец декември и почетокот на месец јануари не се случи дебата, како што се обидува да ни прикаже Илија Димовски, туку се случија масовни демонстрации. Масовните демонстрации се случија со многу јасни и конкретни барања.

Тврдењето дека “Ние како пратеничка група ги анализиравме сите забелешки на законите, ги анализиравме сите укажувања, направивме подлабоки консултации со многу засегнати државни институции, претпријатија и субјекти“ претставува срж на очигледна измама по неколку основи:

1. Самата пратеничка група нема ниту капацитет ниту знаење за да изврши било каква анализа на добини мислења и забелешки за дадената материја.

2. Во краткиот период за кој станува збор, членовите на пратеничката група немале можност ни да ги прочитаат, а камоли да ги разберат, па уште и да ги анализираат забелешките и предлозите.

3. Во краткиот период за кој станува збор едноставно ни физички не е можно да се направат консултации ни со малку, а камоли со многу засегнати субјекти.

Ова ја потврдува горната констатација, дека станува збор за измама.

write-on-arms-and-thighs

2. 

Самите предложени измени на законите кои се однесуваат на плаќањето пензиско, социјално и здравствено осигурување претставуваат само мачкање на очите на граѓаните и најдрска и безобразна манипулација која се обидува да ја направи власта.

hoax-1

1. Понудените промени повторно се усвојуваат по скратена постапка (без јавна расправа, без анализа на ситуацијата и без земање во предвид на сите дадени забелешки и аргументи).

2. Останува мешањето на баби и жаби, т.е. права и обврски од работен однос и права и обврски од облигационен однос.

3. Останува огромната дискриминација меѓу тие кои се во работен однос (независно дали е тоа на одредено или неодредено време) и оние кои не се во работен однос, туку се ангажирани по договор. Наспроти обврските кои ги имаат луѓето во работен однос (меѓу кои се и давачките за социјано, пензиско и здравствено) тие имаат и права кои се регулирани со Законот за работни односи и со колективните договори за одредени гранки и ја имаат синдикалната заштита. Наспроти обврските кои ги добиваат луѓето кои работат по договор, тие немаат ниту едно од правата според Законот за работни односи, за нив не важат колективните договори и немаат синдикална заштита.

4. Ниту една од промените не одговара на прашањата за услугите кои ги добиваат хонорарците како резултат на плаќањето социјално, здравствено и пензиско осигурување и начинот на кој ќе можат да ги добијат тие услуги.

5. Ниту една од промените не одговара на прашањето како со нив ќе се подобрат положбата, стандардот, условите за работа и за живеење на луѓето кои примаат хонорари.

Промените кои се нудат се некој вид на пазарење. Пазарење за тоа колку се спремни граѓаните да дозволат да им биде украдено. Бидејки граѓаните се побунија за кражбата од 37% , од власта доаѓа понуда за кражба од помал %.

Прикажувањето на ова намалување на кражбата како адресирање на проблемите и забелешките кои дојдоа од граѓаните претставува измама.

Не дозволувајте да бидете измамени.

140 total views, no views today

КОЈ ЛАЖЕ ТОЈ И КРАДЕ, А КОЈ КРАДЕ …

Излажи ме еднаш, ти си крив. Излажи ме два пати, ја сум крив. Излажи ме сто пати, јас сум глуп и заслужувам да ме третираш како стока.

Бојкотот е бојкот врз Македонија – Илија ДИМОВСКИ

Локалните избори се избори кои се најблиски и најпотребни за граѓаните. Овој тип избори не се политички процес во кој се одлучува за крупни политики, стратешки и национални прашања. Локалните избори се примарно и основно насочени кон реалните и секојдневни потреби на граѓаните. На овие избори граѓаните одлучуваат кој кандидат и која програма ќе победат, не врз основа на крупните политички процеси, туку врз основа на прашањето кој човек и која програма нудат поголема гаранција за изградба и реконструкција на улици, водоводни и канализациски системи, училишта, градинки, бизнис-центри, индустриски зони и слично. Затоа не ретко се вели, парламентарните избори се избори за политичките партии и државата, а локалните избори се избори за граѓаните. Затоа, партиите имаат обврска да ги почитуваат граѓаните и нивните реални и секојдневни потреби. Партиите имаат обврска пред граѓаните да учествуваат на такви избори, не пред институциите, не пред другите партии, не пред меѓународната заедница, туку единствено пред граѓаните. Ако една партија не ја интересираат потребите на луѓето, се наметнува дилемата зошто граѓаните би требало да се интересираат за потребите на таа партија.

СЕТО ОВА Е ТОЧНО. СЕ ПОСТАВУВА ПРАШАЊЕТО ЗОШТО ПРЕТСТАВНИК НА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА СЕ ЗАНИМАВА СО ДРУГА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ВО ЕДНА ВАКВА СИТИУАЦИЈА, А НЕ СИ Е СВРТЕН КОН ГРАЃАНИТЕ И УБЕДУВАЊЕ НА ИСТИТЕ ЗА УБАВИНИТЕ КОИ ЌЕ ИМ ГИ ДОНЕСЕ НЕГОВАТА ПАРТИЈА КОГА ЌЕ ДОЈДЕ НА ВЛАСТА. ВО СИТУАЦИЈАВА Е ПОТРЕБНО САМО ДА ИЗЛЕЗАТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ СО СООДВЕТНИ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ ЗА КОИ ЌЕ СЕ ОБВРЗАТ ДЕКА ЌЕ ГИ ИЗВРШАТ. И СЕ РАЗБИРА, ПРЕД ДА ГО НАПРАВАТ ТОА ТРЕБА ДА ДАДАТ ОТЧЕТ ЗА ОНА ШТО ГО НАПРАВИЛЕ И ОНА ШТО НЕ ГО НАПРАВИЛЕ ВО ИЗМИНАТИОТ ПЕРИОД. И ЗА ПОТРОШЕНИТЕ ПАРИ НА ГРАЃАНИТЕ. И ЗА ВОСПОСТАВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ НИЗ КОИ ГРАЃАНИТЕ МОЖЕЛЕ И ЌЕ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА ТРОШЕЊЕТО НА ПАРИТЕ. И ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА НА ТРОШЕЊЕТО НА ПАРИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ. САМО ТОА. НЕМА ПОТРЕБА ДА СЕ ЗАНИМАВААТ СО НИКОЈ ДРУГ ОСВЕН СО ГРАЃАНИТЕ.

СДСМ донесe одлука да не учествува на овие локални избори.

СЕКОЈ РАЗУМЕН ЧОВЕК ОВДЕ ГО ПОСТАВУВА ПРАШАЊЕТО: ЗОШТО СДСМ ДОНЕСЕ ОДЛУКА ДА НЕ УЧЕСТВУВА НА ОВИЕ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ. СЕКОЈ ПРОСЕЧЕН АНАЛИТИЧАР ЌЕ ПРОБА ДА ОДГОВОРИ НА ОВА ПРАШАЊЕ.

Тоа е лош потег.

ОНИЕ ПОТПРОСЕЧЕНИТЕ ЌЕ ЈА ВРЕДНУВААТ ПОСТАПКАТА БЕЗ НИКАКВА ПРЕТХОДНА АНАЛИЗА НА ПРИЧИНИТЕ КОИ ДОВЕЛЕ ДО ТАА И ТАКВА ПОСТАПКА. ТОКМУ КАКО ШТО ПРАВИ АВТОРОТ НА КОЛУМНАТА.

Од оваа нивна одлука последиците ќе ги трпат сите граѓани на Република Македонија. Нема да бидам зачуден ако следните извештаи на меѓународната заедница и нејзините институции не бидат позитивни, како што сме навикнати во последните четири до пет години. Жално е тоа што сите ни признаваат дека Македонија успешно ги спроведува сите реформи и мерки кои се базирани на усогласување на нашето законодавство сo европското, но во извештаите базичната и основна компонента ќе биде анализата на меѓународните институции за погубната постапка на СДСМ.

ОВА НЕ Е ТОЧНО. ПРВО НЕ Е ТОЧНО ДЕКА СИТЕ НИ ПРИЗНАВААТ УСПЕШНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОРМИТЕ. ВО ИЗВЕШТАИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА ОСТАНУВАА МНОГУ ЦРНИ ОБЛАСТИ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ РАЗРЕШЕНИ (РЕФОРМА НА СУДСТВО, КОРУПЦИЈА, ЧОВЕКОВИ ПРАВА, СЛОБОДА НА МЕДИУМИ, НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ ЗАКОНИ, ИЗБОРИ И ИЗБОРНИ ПРОЦЕДУРИ).

ДОКОЛКУ СТАНУВА ЗБОР ЗА БОЈКОТОТ НИКОЈ НЕМА ДА ЗБОРУВА ЗА СДСМ ТУКУ ЗА ОТСУСТВОТО НА ПОЛИТИЧКИ ДИЈАЛОГ, А ДИЈАЛОГОТ ВО ОСНОВА ЗАВИСИ ОД ТОЈ КОЈ ШТО Е НА ВЛАСТ, А НЕ ОД ТОЈ КОЈ ШТО Е ВО ОПОЗИЦИЈА.

Мала ќе биде и незначајна утехата дека СДСМ најмногу губи од оваа нивна луда идеја кога последиците ќе ги сносат сите граѓани на Република Македонија.
Изолираноста на СДСМ во овие политички процеси е доведена на ниво на експлозија. Од соработка на која било основа со СДСМ се откажаа сите политички субјекти на граѓаните на Македонија од албанско етничко потекло.

ОВА НЕ Е ТОЧНО. НЕПРИФАЌАЊЕТО НА БОЈКОТ НЕ ЗНАЧИ И ОТСУСТВО НА СОРАБОТКА.

СДСМ доживеа да биде критикувана од толку широк круг на интелектуалци, уметници, новинари и општествени работници колку што ниту една партија во овие дваесетина години не била критикувана.

ОВА НЕ Е ТОЧНО. МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ДУРИ И КВАНТИТАТИВНА ПРОЦЕНА И СЕКОГАШ, АПСОЛУТНО СЕКОГАШ, НА СТРАНАТА НА СДСМ (ДУРИ И ВО НАЈЦРНИТЕ ПЕРИОДИ)БИЛ ТОКМУ СЛОЈОТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, УМЕТНИЦИ, НОВИНАРИ И ОПШТЕТСТВЕНИ РАБОТНИЦИ. ТОКМУ ТИЕ СЕ И ГЛАВНОТО ТКИВО НА ДЕМОНСТРИРАЊЕ НА НЕЗАДОВОЛСТВО И ГЛАВНИОТ ПОДДРЖУВАЧ НА БОЈКОТОТ.

Очигледна и јасна е и позицијата на претставниците на меѓународната заедница кои не калкулираа со своите позиции против бојкотот на институциите и против бојкотот на изборните процеси.

ОВА НЕ Е ТОЧНО. СТАНУВА ЗБОР ПРЕД СЕ ЗА ПРАТЕНИЦИТЕ НА СЕСТРИНСКИТЕ (НАРОДНИ) ПАРТИИ НА ВМРО-ДПМНЕ.

Партијата СДСМ доживеа од неа да се одлеат стотици и стотици сегашни и поранешни функционери кои очигледно не се согласуваат со суицидната политика на Црвенковски. Да биде ситуацијата уште појасна, веќе не е тајна дека и голем, огромен број високи функционери и членови на СДСМ јавно говорат дека нивната стратегија за предизвикување политичка нестабилност и предвремени парламентарни избори била целосно погрешна и промашена.

ОВА Е ТОЧНО. СЕКОГАШ ВО КРИЗНИ СИТУАЦИИ БОИШТЕТО ГО НАПУШТААТ СТАОРЦИТЕ. ПРОБЛЕМ Е ШТО ТИЕ НАИДУВААТ НА УДОБНО ЗАСОЛНИШТЕ КАЈ ВМРО-ДПМНЕ. А УШТЕ ПОГОЛЕМ ПРОБЛЕМ Е ШТО ВО НЕКОЈА ДРУГА СИТУАЦИЈА ПОВТОРНО ЌЕ СЕ ПРИШЉАМЧАТ ЗА ОНОЈ КОЈ МИСЛАТ ДЕКА ПОДОБРО ЌЕ ГО ИСКОРИСТАТ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ.

И ТОЧНО Е ДЕКА ИМА РАСПРАВИ. И ТРЕБА ДА ИМА. И РАЗЛИЧНИ МИСЛЕЊА И СТАВОВО. ТАКА СЕ ГРАДИ ПОЛИТИКА НА ЕДНА ПАРТИЈА.

Тоа се фактите. Не е во прашање само ставот на ВМРО-ДПМНЕ, туку е во прашање ставот на сите што не се во најтесниот круг на соработници околу лидерот на СДСМ, Бранко Црвенковски.

ОВА НЕ Е ТОЧНО. ИМА МНОГУ ЛУЃЕ КОИ НЕ САМО ШТО НЕ СЕ ВО НАЈБЛИСКИТЕ КРУГОВИ НА ЦРВЕНКОВСКИ ТУКУ ИМААТ И ПРИЛИЧНО НЕГАТИВНО МИСЛЕЊЕ ЗА НЕГО (КАКО ЈАС НА ПРИМЕР), МЕЃУТОА ВО СИТУАЦИЈА КОГА ТРЕБА ДА БИРАМ МЕЃУ ГРУЕВСКИ КАКО НОСИТЕЛ НА ИДЕЈАТА НА ФАШИЗМОТ И ЦРВЕНКОВСКИ КАКО НЕДОСЛЕДЕН ДЕМОКРАТ, ЈАС СЕКОГАШ ЌЕ СЕ ПРИКЛОНАМ КОН ОВОЈ ВТОРИОТ. И НАЈЛОШАТА ДЕМОКРАТИЈА Е ПОДОБРА ОД БИЛО КОЈ ОБЛИК НА ДИКТАТУРА.

Kога во декември се случуваше дебатата за носење на Буџетот на Република Македонија, СДСМ н` убедуваше дека се грижи за граѓаните и за долговите на државата. Тогаш ние тврдевме дека СДСМ воопшто не е заинтересирана за тие прашања, туку дека сака да направи хаос во Македонија. Некој нам ни веруваа, а некој им веруваа ним.

ОВА Е ГОЛЕМА ЛАГА. ВО ДЕКЕМВРИ СТАНУВАШЕ ЗБОР ЗА ТОА ДАЛИ ВООПШТО ДА СЕ РАСПРАВА ЗА БУЏЕТОТ ИЛИ НЕ. ПО ИЗЛЕГУВАЊЕТО НА СДСМ ОД СОБРАНИЕТО ВМРО-ДПМНЕ ЈАСНО ПОКАЖА ДЕКА ТОКМУ ТОА БИЛО БОЛКАТА. И БУЏЕТОТ БЕШЕ ДОНЕСЕН ТАКА КАКО ШТО БАРАШЕ ВМРО-ДПМНЕ – БЕЗ РАСПРАВА.

Kога почнаа да напаѓаат колеги, кога почнаа да блокираат седници на комисиите во Собранието, кога нападнаа претседател и не им овозможуваа на останатите пратеници да си ја завршуваат работата која им е со Устав и закони дадена за обврска,

ОВА НЕ Е ТОЧНО. СИТЕ ИМАВМЕ МОЖНОСТ ДА ВИДИМЕ КОЈ КОГО ГО НАПАЃА И КОЈ ГО ИЗВЛЕЧЕ ПОДЕБЕЛИОТ КРАЈ. И НЕ Е ТОЧНО ДЕКА БИЛО ОНЕВОЗМОЖЕНО ОСТАНАТИТЕ ПРАТЕНИЦИ ДА СИ ЈА ЗАВРШАТ РАБОТАТА КОЈА ИМ Е ДАДЕНА СО УСТАВ И ЗАКОН. ИМЕНО, РАБОТА НА ПРАТЕНИЦИТЕ Е ДА ДИСКУТИРААТ, ДА РАСПРАВААТ, ДА СПРОТИСТАВУВААТ РАЗЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ ИПОТРЕБИ. ПРАТЕНИЦИТЕ НА ВМРО-ДПМНЕ ТОА НЕ ГО ПРАВЕА, ШТО ЗНАЧИ НЕ СИ ЈА ВРШЕА РАБОТАТА КОЈА ТРЕБА ДА ЈА ПРАВАТ СПОРЕД УСТАВОТ И ЗАКОНОТ НЕ ЗАТОА ШТО БЕА СПРЕЧЕНИ ОД СТРАНА НА СДСМ ТУКУ ЕДНОСТАВНО ЗАТОА ШТО НЕМААТ ПОЈМА ШТО Е НИВНАТА РАБОТА СПОРЕД УСТАВОТ И ЗАКОНИТЕ. И НЕ ГИ ИНТЕРЕСИРА. ТИЕ ЗНААТ ТОЧНО КОЈА Е НИВНАТА РАБОТА СПОРЕД ГРУЈО. И ТОА Е ДОВОЛНО.

кога предизвикуваа инциденти по улиците работите почнуваа да стануваат појасни и полесно разбирливи за секого, па и за најголемите поддржувачи на СДСМ.

ОВА Е ДЕЛУМНО ТОЧНО. ИМЕНО НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ЗБОР ЗА ВИСТИНСКИ ИНЦИДЕНТИ ТОКМУ ЗАРАДИ ТОА ШТО ГЛАВНО КАКО ДЕМОНСТРАНТИ СЕ ПОЈАВИЈА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ПРОФЕСОРИ, УМЕТНИЦИ И ФИЉАН ЛУЃЕ. НЕ ЗНААТ ТИЕ ДА ПРАВАТ ИНЦИДЕНТИ ШТО Е И НАЈГОЛЕМ ПРОБЛЕМ СО ГРАЃАНСКАТА НЕПОСЛУШНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА. ТАА Е ПРЕПОСЛУШНА.

Денес е сосема јасно дека ни буџет, ни пензии, ни Скопје 2014, ни долгови, ни субвенции не ги интересирало. Единствено што СДСМ сакаше е да предизвика хаос и да предизвика политичка криза.

ТОА НЕ Е ТОЧНО. ПОЛИТИЧКА КРИЗА ВО ДРЖАВАТА ПОСТОИ ОД МОМЕНТОТ КОГА ИЗВРШНАТА ВЛАСТ ЈА УЗУРПИРА ЗАКОНОДАВНАТА И СУДСКАТА ВЛАСТ. ВО МОМЕНТОВ ОНА ШТО СЕ ПРАВИ Е ВО НАСОКА НА РАЗРЕШУВАЊЕ НА КРИЗАТА.

Таквите партии во државите со долгогодишна демократска традиција се нарекуваат деструктивни и радикални и нивното опстојување секогаш се сведува на мал број години. Ако СДСМ не најде внатрешна сила сама да се справи со деструктивците во својот врв, јасно е дека ќе биде изолирана од страна на сите граѓани во Македонија.

НЕ Е ТОЧНО ДЕКА МАКЕДОНИЈА ИМА ДОЛГОГОДИШНА ТРАДИЦИЈА НА ДЕМОКРАТИЈА. МАКЕДОНИЈА БЕШЕ ПРЕСЕЧЕНА ВО ПРОЦЕСОТ НА ГРАДЕЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈА (ПРВО СО НАСИЛНИОТ УПАД НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА АЛБАНСКАТА ЕРНИЧКА ЗАЕДНИЦА ВО СИСТЕМОТ, А ПОТОА СО ИСТО ТОЛКУ НАСИЛНИОТ УПАД НА ВМРО-ДПМНЕ).
Дали Република Македонија ќе биде нормална демократска држава со реални шанси за интеграција во евроатлантските институции или ќе биде балканска паланка, повеќе не зависи од политичките партии. Од денес таа одговорност ја носат сите граѓани еднакво. Или сите ние (активни во политика, членови, но разочарани од СДСМ, обични граѓани кои не се политички активни,…) ќе се спротивставиме на деструкцијата во политиката или ќе бидеме вовлечени во неа.

ОВА  Е ТОЧНО. ГЛАВНАТА ОДГОВОРНОСТ ЗА ОНА ШТО СЕ СЛУЧУВА ВО ДРЖАВАТА ЈА ИМААТ ГРАЃАНИТЕ КОИ ГЛАСАА ЗА ВМРО-ДПМНЕ И ОВОЗМОЖИЈА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИКТАТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. ЈАС НЕ СУМ ГЛАСАЛА ЗА ВМРО-ДПМНЕ И НЕМАМ АПСОЛУТНО НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ ЗА ОНА ШТО СЕ СЛУЧУВА ВО МОЈАТА ДРЖАВА КОЈА Е ПОД ОКУПАЦИЈА НА ВО МОМЕНТОТ ПОМОЌЕН НЕПРИЈАТЕЛ КОЈ НА СВОЈА СТРАНА ГИ ИМА НАСИЛСТВОТО, КОРУПЦИЈАТА И ИЗМАМАТА, ПОДДРЖАНИ ОД ГЛУПОСТА НА ГОЛЕМ БРОЈ ЛУЃЕ.

Денес треба да разбереме дека никогаш повеќе Македонија не смее да се занимава и да зборува за битки, војни, хаос, пресметки, закани до внуци и правници. Македонија треба да зборува и да се натпреварува со реформи, проекти, позитивни мерки за вработување и успеси. Таква Македонија сакаат граѓаните и затоа нема да дозволат овие избори да бидат бојкотирани.

ОВА Е ТОЧНО. ТОА КЛЕТВИТЕ ДО СЕДМО КОЛЕНО ГИ КАЖА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДРЖАВАТА ЃОРГЕ КОЈ ГО ДОНЕСЕ НА ТАА ФУНКЦИЈА ВМРО-ДПМНЕ И ЗАТОА ТРЕБА ШТО ПОСКОРО ДА ГО ШУТНЕМЕ. ХАОСОТ ВО ПРАВОТО И ЕКОНОМИЈАТА ГИ ДОНЕСОА ВМРО-ДПМНЕ И ЗАТОА ТРЕБА ШТО ПОСКОРО ДА ГИ ТРГНЕМЕ ОД ВЛАСТ. ПРЕСМЕТКИТЕ И ЗАКАНИТЕ ГИ ДОНЕСОА И СПРОВЕДОА ОД ВМРО– ДПМНЕ. И ЗАТОА ТРЕБА ДА ИМ ЗАСТАНЕМЕ НА КРАЈ. БЕЗ ПАРДОН.

Долго време пишував и зборував дека на СДСМ му треба внатрешна реформа. Многу членови и поддржувачи на СДСМ мислеа и ми зборуваа дека сум неискрен и малициозен. Денес сум сигурен дека сите тие го делат моето мислење и се согласуваат. Дали ќе имаат храброст да постапат, зависи единствено од нив.

ОВА ПОСЛЕДНОВО Е ИЛИ БЕЗОБРАЗНО ИЗМОТАВАЊЕ СО ГРАЃАНИТЕ ИЛИ Е САМО МАЛОУМНО. ЗОШТО НЕКОЈ БИ САКАЛ СИЛНА ОПОЗИЦИОНА ПАРТИЈА?

 

87 total views, no views today

ИЛИЈА ДИМОВСКИ – НЕЗНАЕЊЕТО НА ДЕЛО

Луѓето кои се моментално на власт не само што не знаат, туку немаат ни елементарна административна писменост, а да не зборуваме за општата култура.

Во прилог е дописот кој го добив од од Собранието на Република Македонија (да потсетам највисокото законодавно тело во државата) во врска со конкурсот за член на Комисијата за заштита од дискриминација, на кој се пријавив.

Не знам што е овој допис – не постои таков во административната комуникација. Би требало да е известување дека сум одбиена на конкурсот, меѓутоа тоа не го пишува. Не е назначено моето име, така што не знам за кого го наменил дописот потпишаниот Илија Димовски. Ми се враќаат фотокопии, што е апсолутен идиотизам. Нема правна поука.

Овој допис е најјасен показател за состојбата во нашата држава.

Испратен без знаење зошто се испраќа, кому се испраќа и кој е евентуалниот резултат од испраќањето.

Едноставно – децата си играат демократија и држава и правата колачиња од кал и не тераат да ги јадеме како да се вистински.

279 total views, no views today