ЗАДОВОЛСТВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ

Заводот за статистика ја објави веста за потрошувачката кошничка за декември 2010 година. Властно ориентираните медиуми (или поарно кажано, медиумите кои ја промовираат власта) повторно ни соопштија колку ни е убаво и ни објаснија дека супер живееме. Според НЕТПРЕСС “Во декември, минатата година, секој Македонец во просек добивал плата од 21.000 денари, а вкупните трошоци […]

Избор на составот на Државната изборна комисија

Член 27 (1) За претседател и членови на Државната изборна комисија може да биде избрано лице кое ги исполнува следниве услови: – да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија, – да има високо образование и најмалку осум години работно искуство во правната област (политичкиот и изборниот систем) и […]

ГОСПОДАРИ И СЛУГИ – CONTRA PRINCIPIA NEGANTEM NON EST DISPUTANDUM

Прво направија партија (Нова либерална ја нарекоа). Веднаш потоа се приклучија на ВМРО-ДПМНЕ. Нивните членови веднаш почнаа да ги избираат во одбори (Види Сл. Весник бр.22/2011) – нови членови на Одборот за доделување награда “23 Октомври“. И веднаш направија тркалезна маса за поддршка на власта. Професорите и експертите се разликуваат од слугите на политичките моќници […]

МОИ ВПЕЧАТОЦИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА СКОПЈЕ – ЛИЧНО

Имав можност да ги среќавам, да ги гледам, да ги читам. За секого изградив мое сопствено мислење. Најлично. Така како што ги доживеав овие изминати денови. Само со еден би се дружела. Шефкет Зеколи Се кандидирал по наредба, зборува заради тоа што мора, на крај памет не му е да стане градоначалник на Скопје, а […]

ЗАЕДНО МОЖЕМЕ ПОВЕЌЕ – УШТЕ ЕДНА ШАНСА ЗА ВМРО-ДПМНЕ?

Се повеќе почнува да ме плаши двосмисленоста на паролата на ВМРО-ДПМНЕ. Што значи тоа “заедно” и што значи тоа “повеќе”?