МАНИПУЛАЦИЈА, НЕЗНЕЊЕ ИЛИ НЕШТО ДРУГО?

Навистина не знам за што станува збор. Дали е обично незнаење, дали е свесна или несвесна манипулација или пак едноставно перење пари кога крајниот продукт е апсолутно неважен. А можеби е едноставно комбинација на трите елементи. А ние седиме, и гледаме, и молчиме како кленови. Само како пример го издвоив спотот под наслов: Политичарка. Нема […]