Што е глупо во изјавата на адвокатото Сашо Дуковски?

Дуковски: Замислете, министерка без пасош! Канчевска веќе одамна не е министерка. Во демократските општетсва граѓаните се еднакви пред законите и законите се еднакви за сите граѓани. Луѓето кои биле или се на високи функцци во државата имаат одредени привилегии кои подразбираат исто така и поголема одговорност за секоја нивна постапка/активност (со што се постигнува балансот […]