ЗОШТО Е МАКЕДОНИЈА ОСУДЕНА НА ПРОПАСТ?

Незнаењето е страшна рабоата. Незнаењето придружено со неискуство е катастрофално за секоја институција, организација или структура. Незнаењето придружено со неискуство и искомбинирано со неконтролирана моќ е сигурна пропаст за секоја држава. Токму ова последното и се случува на Македонија: незнаење, придружено со неискуство и комбинирано со моќ на властодршците која никој не ја контролира. Во вакви […]

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ НЕ ЈА ЗБОРУВА ВИСТИНАТА (НЕКОЈ БИ РЕКОЛ ДЕКА ЛАЖЕ)

Коце не знае кои се надлежностите на Градот или пак свесно ја манипулира јавноста: Според Законот за локална самоуправа: Член 10 1. Планирање и уредување на просторот Надлежности, односно работи од јавен интерес од локално значење на градот Скопје се: – донесување просторен план на градот Скопје; – донесување генерален урбанистички план на градот Скопје; […]

ОВОЈ ШУТРАЧКИ НАРОД ВЛАСТА МОЖЕ ЖЕДЕН ДА ГО ПРЕВЕЗЕ ПРЕКУ СЕКОЈА ВОДА

Според ЗАКОНОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИТЕ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈАТА:   Член 2 Со подигањето на меморијалните споменици и спомен-обележјата се одбележуваат значајни настани и истакнати личности од историјата и културата на граѓаните на Република Македонија, на македонскиот народ како и граѓаните што живеат во нејзините граници, кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот […]

Коце, неодговорноста на кецарошите и една многу лоша директорка

Според Коце Трајановски: Директорката на ГУЦ успешно ја извршува својата работа и има навравено многу добри работи за училиштето, а моралниот кредибилитет е нејзина лична работа. Тоа е истата онаа директорка во чиј училишен двор е убиено дете, која даде оставка од морални причини, а пото ги собра децата да ја вратат на работа. Што […]

КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ ОД МИЛОШТЕ НАРЕЧЕН КОЦКА

или во лагата се кратки нозете Во својата грандиозна програма градоначалникот Коце Трајановски вети дека ќе работи на: СОДРЖИНА НА ВТОР ДЕЛ I. СОЗДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИСКИ АМБИЕНТ 1. ПРОЕКТ: ЕКОНОМСКИ РАЗВИЕН ГРАД 2. ПРОЕКТ: ФОРМИРАЊЕ СОВЕТОДАВНО ТЕЛО 3. ПРОЕКТ: СПРОВЕДУВАЊЕ РЕВИЗИЈА НА РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА 4. ПРОЕКТ: ИНФОКАНЦЕЛАРИЈА ЗА БИЗНИС-ДОЗВОЛИ, ОДАНОЧУВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА 5. ПРОЕКТ: МАРКЕТИНГ-ПРОГРАМА ЗА […]