ПРОТЕСТИ И КОНТРАПРОТЕСТИ

Се намножија контрапротестите во Македонија. На секој протест по автоматизам веќе следи и контрапротест со објаснување дека и контрапротестот е облик на искажување на мислењето и контрапротестантите имаат еднакви права како и протестантите. Што е погрешно тука? 1. Правото на протест е облик на демократска контрола над власта и затоа и е уставно загарантирано (со […]