КЕЦАРОШИТЕ ОД ВЛАСТА НЕ ЗАГЛИБУВААТ ВО КАЛ ДО ГРЛО

Доколку е вистинита веста објавена во некои од дневните весници , дека, со промените во законот ќе биде предвидена задолжителна работа за невработените, тогаш, Македонија не само што нема да влезе во ЕУ туку гепек ќе ја исфрлат и од Советот на Европа. Имено според Европската конвенција за заштита на човековите права (чл. 4): Забрана на ропство […]