ГРАДЕЊЕ&КРАДЕЊЕ

Кога и да зборувам со некој следбеник на ликот и делото на Никола Груевски го слушам главниот аргумент во прилог на неговото владеење: овие барем градат. Тргнувајки од фактот дека секоја власт краде и е корумпирана, а колку е помоќна и со помалку контрола тоа повеќе краде и е уште покорумпирана, како можно објаснување на […]