ТЕКСТОТ НА КРИВИЧНАТА ПРИЈАВА ПРОТИВ ДРАГАН ПАВЛОВИЌ-ЛАТАС

Пријавата ќе биде испратена до Јавниот Обвинител во Понеделник, меѓутоа тој слободно може да делува и врз основа на напишаното согласно законите и своите надлежности. Бр. ______________ До: Основното јавно обвинителсто  Скопје – Република Македонија Подносител:  ____________, Скопје, ул. „___________“ бр. _____ ЕМБГ ________________ Тужен: г. Драган Павловиќ, новинар и главен и одговорен уредник во […]