БЕЗОБРАЗНА И БЕЗОБЗИРНА ГЛУПОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЧЕЛО СО МИНИСТЕРОТ ЛИЧНО

На објавениот конкурс на Министерството за образование за поддршка на научно-истражувачки проекти, од околу 400 поднесени проекти беа избрани 40. Министерството не достави информации за начинот на избор, за критериумите и за ранг листата.

По барање на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања по 1 месец од поднесеното барање ни беа дадени рецензиите од двајцата рецензенти кои давале мислење за секој од проектите (во прилог двете рецензии за проектот каде што јас се јавувам како раководител).

Што е интересно:

1. Тоа дека во едната рецензија има различни, но во принцип високи оценки, а другата е воедначено – 1 (или недоволен)

2. Во рецензијата која се држи до оценката 1 очигледно станува збор за човек без никакво знаење за тоа што е истражување, што имплементација, а што хармонизација на право. За кутриот рецензент со пречки во развојот хармонизацијата на македонското право кон ЕУ правото претставува техничка процедура на пресликување на директивите во нашата легислатива (види точки: 1, 2, 3, 4 и 5 од рецензијата)

3. Во рецензијата се дадени очигледни невистини, како:

а) точките 6 и 7во кои се тврди дека нема главен истражувач, односно, истражувачки тим (во проектот како главен истражувач сум предложена јас, а како соработник истражувач Прпф. д-р Виолета Петроска Бешка)

б) во точката 8 се тврди дека не е даден податок за млади истражувачи. Тоа е интересно бидејки во проектот се спомнуваат: Луан Имери (дипломиран економист) и Тања Живковска (дипломиран правник).

в) во точката 3 се тврди дека во проектот нема цел. Како што се гледа од приложениот проект целта е јасно дефинирана (во генерална и во посебни цели):

Цел

Основна цел на проектот е истражување на постоечката состојба со дискриминацијата и создавање услови и поттикнување на примената на стандардите дадени во директивите за еднаквост на ЕУ во развој на политики и стратегии за намалување на дискриминацијата и зголемување на заштитата од дискриминација во процесот на запослување, во работното распоредување и кариерното напредување во државната администрација и во јавните установи.

Посебните цели на проектот се:

  • анализа на перцепциите на вработените во однос на дискриминацијата во државната админситрација и јавните установи
  • евалуација на политиките и практиките на адресирање на дискриминацијата во државната администрација и јавните установи
  • развивање на упатства за развој на политики, стратегии и практики на имплементација на ЕУ директивите за еднаквост

СЕ ПОСТАВУВА ПРАШАЊЕ:

1. Дали рецензентот воопшто го читал проектот?

2. Дали воопшто постои ваква рецензија или пак е таа измислена од страна на министерот и фабрикувана во министерството

3. Дали министерот и овде нема никаква одговорност или пак како и кај учебниците тој не знае ништо, не гледа ништо и не зборува ништо

ЗАКЛУЧОК

РЕЦЕНЗЕНТОТ НЕ ГО ПРОЧИТАЛ ТЕКСТОТ НА ПРОЕКТОТ

РЕЦЕНЗЕНТОТ НЕМА СООДВЕТНИ ЗНАЕЊА ЗА ДА МОЖЕ ДА ГО РАЗБЕРЕ ПРОЕКТОТ

РЕЦЕНЗЕНТОТ НЕМА СООДВЕТНИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ДА МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕ ШТО Е НАПИШАНО (ИЛИ ЗА ДА МОЖЕ ДА ПРОЧИТА ШТО Е НАПИШАНО)

НЕ ПОСТОИ ВООПШТО ВТОР РЕЦЕНЗЕНТ, А ВТОРАТА РЕЦЕНЗИЈА ЈА ИМА ИЗМИСЛЕНО МИНИСТЕРСТВОТ/МИНИСТЕРОТ СО ЦЕЛ ОПРЕАВДУВАЊЕ НА ОДБИВАЊЕТО

Независно од тоа за што од погоре наведените работи станува збор, јавно објавувам дека немам намера да го оставам ова неказнето.

Прв чекор: ќе поднесам барање до министерството да ги преиспита квалификациите на рецензентот и да ја преиспита неговата работа.

Зависно од одговорот на министертвото/министерот, ќе следат и останатите чекори.

ЗА ЦРВЕНИТЕ ЛИНИИ, КРИВИЦАТА И ЗАЕДНИЧКОТО ГРАДЕЊЕ НА ДРЖАВАТА

Во денешен Дневник може да се прочита “Албанскиот блок повлекува своја црвена линиај“. Пред некое време и Теута Арифи се огласи со слична теза, а пред неа секако првиот човек во ДУИ (Ахмети) и првиот човек на ДПА (Тачи).

Според сите овие написи, албанскиот дел од коалицијата на власт има намера да изврши притисок врз својот коалиционен партнер ВМРО, со цел изнаоѓање побрзо решение за проблемот со името и забрзување на влезот во на Македонија во НАТО и ЕУ.

И ова ми е сосема во ред. Коалиционите партнери треба да вршат притисок едни врз други и да се поттурнуваат во моментите кога еден од нив ќе заглави на некое скалило на развојот.

Она што не ми се допаѓа е издвојувањето, сепарацијата, себепоставувањето како сосема независен фактор кон надвор, наместо како структурен елемент на државата која што се гради и претставник на сите граѓани во таа држава. Имам впечаток дека повторно влегуваме во спиралата на НИЕ и ТИЕ, на Македонци и Албанци, наместо на граѓани на Република Македонија. Она што не ми се допаѓа е атакот врз мултикултурноста која наводно се обидуваме да ја сочуваме сите овие години. И она што не ми се допаѓа е отворената лага изречена и повторена во повеќе наврати, а која го негира повеќедеценискиот развој токму на таа мултикултурност на овие простори.

Настапите на Теута Арифи и Али Ахмети и Мнедух Тачи од позиција на припадници на “албанскиот блок“ (како што сами се нарекуваат) следи елементарно клише на разорување на било каква идеја за мултикултурност.

Ајде малку ке ги искористам лекциите на мојата драга колешка Виолета Петроска Бешка и да го погледнеме написот на Теута Арифи низ призмата на некои елементарни постулати.

По дефиниција мултикултурата е:“коегзистенција на повеќе култури на еден простор кои, освен што го споделуваат просторот, и се потпираат една на друга за да обезбедат заедничка егзистенција“. Мултикултурно општетсво е онаа третата чинија од долниот цртеж, а поделено општетсво е секако онаа првата.

Кога Теута Арифи во својот напис вели дека ќе зборува за алтернативите на Албанците во Македонија тоа значи дека за Теута во Македонија зборуваме за чинијата број еден, евентуално за бројот два, меѓутоа никако и за онаа последната која што го претставува мултикултурното општетсво.

Во својот напис Теута постојано зборува за два блока (македонски и албански), што значи дека го прифатила интегрупното однесување, наместо интерперсоналното однесување.

Интергрупното комуницирање подразбира и промовира поделба на “НИЕ“, “ВИЕ“ и ‘ТИЕ“. Тоа го заменува постоењето на различни идеи со припаѓање кон различни етнички заедници. Тоа ги сместува сите припадници на едниот етницитет на едно место и секој кој не се вклопува станува “предавник“. И тоа создава можност за градење на негативните стереотипи и предрасуди за другиот затоа што тргнува од позиција на генерализација наместо на индивидуализација. На овој начин Теута станува промотор на поделба, на стереотипизирање, на градење предрасуди и поттикнувач на меѓуетнички конфликт.

Поделбата на македонски и албански блок го тера секој човек да се смести во еден од тие блокови. Независно од идеите, независно од ставовите. Или си Албанец или си Македонец – реши се. Во тој момент стануваме дел од претставата во која мора да играме одредена улога (која што ни ја доделила Теут?).

Според теоријата на социјален идентитет на Tajfel&Turner (1986):

Од ова се гледа дека блоковската поделба (како онаа на албански и на македонски блок)  по дефиниција води кон нужно величање на сопствената група (На пример: “Албанците во Македонија секогаш ги прифаќаат стандардите на Е“У) и омаловажување на другата група (На пример: “Македонците обземени со емоции не можат да најдат решение за така едноставно нешто како што е името“). Во ова се разбира не може да има идентификување на сопствените грешки (На пример: менување на Уставот и законите со оружје во раце, или пополнување на администрацијата со нестручен и непрофесионален кадар, или излегување од Парламентот кога нешто не ми е по ќеиф, ниту пак…). И се заборава дека прашањето на истакнување на знамето на сопствената етничка заедница беше од најемоционални причини издигнато на ниво на conditio sine quae non (услов без кој не се може) во постоењето на државата Македонија).

Според теоријата и практиката, потребата за омаловажување на „другите“ групи доведува до формирање
и одржување на
негативни стереотипи и предрасуди, nредрасудите вклучуваат емоции и не тераат да се однесуваме според емоциите (емоциите доминираат над разумот). За емоциите не е потребно да дадеш објаснување, аргументи, за да ги разгориш, доволно е да прочепкаш со стапче – и, ете ти оган колку сакаш (а некогаш и повеќе од тоа).

Заклучок: Теута создава почва за потпирување на етнички конфликт. Не знам дали тоа го прави свесно или несвесно, дали навистина е тоа нејзин став или политички диригирана терминологија. Меѓутоа, тоа не го менува резултатот.

И, малку за лагата и безобразлукот.

Безобразно лажење е изјавата “ Евроатланските вредности беа алтернатива и политички концепт кој требаше да ги замени вредностите на еден пропаднат режим, кој своето постоење го засноваше врз основа на диктатурата и етничката дискриминација“. СФРЈ беше држава која што на меѓународен план го исфрли прашањето на положбата на националните малцинства, а на својата територија изгради систем на почитување на правата на малцинствата кој што ниту една држава членка на ЕУ ни денеска го нема достигнато.

Изјавата “ Европската мултијазичност беше алтернатива на промовираната монојазичност во првите години на независната држава“ е исто така извртување на вистината. Употребата на сопствениот јазик и учењето на сопствениот јазик во ниту еден момент не беа оспорени во Република Македонија. Недостатоците и недоследностите можеа да бидат расправани и договарани, меѓутоа се покажа дека политичарите (Македонци и Албанци) не беа дораснати на задачата и немаа капацитети да го трасираат натамоѓниот развој.

Изјавата “ Европскиот концепт на толеранција наспроти првичниот говор на омраза кон различните по етнос, јазик и вера“ повеќе зборува за политичарите отколку за граѓаните, а во секој случај не може и не смее да се употреби на “етнички блокови“. Имаше и има Македонци кои употребуваа говор на омраза и имаше и има Албанци кои употребуваат говор на омраза, а најмногу од се има политичари кои го употребуваат и стимулираат говорот на омраза.

Изјавата “ Од прогласувањето на независноста на Македонија па се’ до денес, Албанците и како граѓани, но и како политички субјекти го предизвикуваат етноцентристичкиот концепт за градење на државата, и тоа преку инсистирање на признавање на нивните вредности како дел од заедничките вредности на една заедничка држава“ е ноторна лага. Има Албанци кои работат и отворено промовираат најетноцентричен модел на “сите Албанци во една држава“ и има Македонци кои работат на изградба на мултикултурна Македонија која што ќе се базира на граѓанскиот наместо на етничкиот принцип.

Со своите ставови за албански и македоснки блок, Теута Арифи не се квалификува како некој кој може да работи на внесување на европските стандарди во Република Македонија, а политичките партии на Албанците стануваат рамноправен партнер на политичките парѕтии на Македонците во генерирањето на меѓуетнички конфликт.ЛИЧНА КАРТА или НЕПРАВОТО НА ДЕЛО

1. Решението на власта да ги смени личните документи независно од тоа дали се важечки или не претставува дополнителен трошок за секој граѓанин – на овој начин станува дополнителен данок кој излегува надвор од листатат на даноци

2. Во Законот за измена на личната карта не пишува дека граѓанинот треба да ја плати измената – на овој начин се воспоставува давачка без закон

3. Луѓето кои имаат трајни лични карти се изложени на промена која излегува надвор од системот на владеењето на правото како правна сигурност

4. На ниту едно место не постои официјален запис дека закажување за промена на личната карта треба да се направи на таинствениот телефонски број 080019292. Напротив, на интернет страната на МВР е даден образец кој што се поднесува лично и со кој се бара промена на личната карта.

5. Не е точно дека граѓаните имале 3 години да ги променат документите. Законот за промена на личната карта е донесен на 19.02.2007 г., стапил во сила на 27.02.2007,  а одредбите со кои се овозможува аплицирање за нова лична карта стапиле на сила на 3.10.2007 г. (што е видливоод самиот закон – чл. 15 и на интернет страната на МВР каде што е даден датумот на прикачување на барањето за лична карта).

6. Неможноста да се закаже постапка за промена на личната карта на друг начин освен по фиксен телефон претставува дискриминација на граѓаните кои немаат ваков телефон или телефонот им е исклучен поради неплатени телефонски сметки

ЗАКЛУЧОК:

МВР ЛАЖЕ, МАМИ И КРАДЕ, а граѓаните си се редат како овчички и се туркаат која побргу да биде истрижана.