И НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГИ УБИВААТ ЗАР НЕ?

На 27.12.2012 актуелниот Борд на Хелсиншкиот комитет во соработка со извршниот директор Гордана Несторовска го уби Хелсиншкиот комитет на Република Македонија. Организацијата со истоветно име која што продолжува да постои во регистерот на здруженија на граѓани на Република Македонија нема никаква врска со организацијата основана во 1994 година (чиј основач меѓу другите бев јас) и со организацијата […]

ПРЕцЕДАТЕЛИЈАДА (3)-Љубомир Фрчковски

Ако се имаат предвид основните функции на претседателот на државата (да ја претставува државата и да биде врховен командант на вооружените сили) изборот на Љубомир Фрчковски за кандидат за претседател на СДСМ претставува повеќе од чуден избор.