АЏИЕВ ТРЕБА КРИВИЧНО ДА ОДГОВАРА И ТРЕБА ДА ПЛАТИ ОШТЕТА НА СИТЕ НАКЛЕВЕТЕНИ

Аџиев не само што лаже туку и клевети. Сметам дека сега треба да му се поднесе кривична тужба (приватна) од секој оној кој е противник на лустрацијата а веќе има потврда дека не бил доушник на службите или се уште нема добиено таква потврда. Бидејки јас сум една од тие, оваа изјава ја сметам за […]

ВМРО-ДПМНЕ и на глупоста и нема крај

Не навлегувам во незаконитоста и неуставноста и неправноста на најновиот законски монструм на ВМРО-ДПМНЕ под наслов: ЗАКОН ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ФУНКЦИЈА, ПРИСТАП НА ДОКУМЕНТИ И ОБЈАВУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ. Тоа е нешто што ќе мора да се разреши во рамките на нашиот правен систем. Меѓутоа, […]

Законите се еднакви за сите и нема никој над законот

Бр. ______________                                                                          До: Основното јавно обвинителсто  Скопје – Република Македонија Подносители: Мирјана Најчевеска и група граѓани Тужен: Претседател на […]

ЛУСТРИРАНА ЦРКВА versus ПРАВНА ЛОГИКА

Според мое мислење, лустрацијата на свештените лица е спротивна на Уставот. Според членот 19 и Амандманот VII од Уставот, верските заедници и религиозните групи се одвоени од државата. Ова е член со кој се гарантира дека верските заедници нема да бидат дел од државната власт, државното одлучување и државното управување. Со овој член се гарантира […]

НАШ ПРИЛОГ КОН БОРБАТА СО НЕПРАВОТО

СО ЦЕЛ ДА СЕ СПРОТИСТАВИМЕ НА НЕПРАВОТО КОЕ ГО ПРОДУЦИРА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНА ФУНКЦИЈА ВО ПОНЕДЕЛНИК ЌЕ ЈА ПОДНЕСЕМЕ ОВАА ИНИЦИЈАТИВА ДО УСТАВНИОТ СУД.     ВРЕМЕНА МЕРКА!  ДО УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА -  СКОПЈЕ Врз основа на член 50 став 3 од Уставот на Република Македонија и член […]