КАКО ВЛАСТА ГО УБИ ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Во прилог е даден текстот на законот кој што го изработи работна група составена од претставници на различни министерства, на невладините организации и Народниот правобранител. Свој удел во изработката дадоа и експерти од областа на дискриминацијата и ЕУ парвото (домашни и меѓународни). Со сино се обележени сите делови што се исфрлени од овој текст. Со […]