ЗОШТО НА ПРОТЕСТИ ТРЕБА ДА ИЗЛЕЗАТ И ПРИПАДНИЦИТЕ НА АЛБАНСКАТА ЗАЕДНИЦА?

Затоа што единствено во демократска држава во која владее правото може да бидат остварени и заштитени правата на помалубројните заедници. Затоа што малцинските права се човекови права и не може во држава во која се повредуваат човековите права да очекуваме почитување на малцинските. Затоа што во отсуство на демократија и владеење на правото односите меѓу […]

ПАН ИЛИ ГРАЃАНСКА ОПЦИЈА

На нас е да решиме: дали сакаме да одиме во иднината или да го градиме минатото. Дали сакаме да градиме демократија или нов вид на племенска заедница. Дали веруваме во вредностите на современиот развој на цивилизацијата или сме заглавиле во некој друг вредносен систем. На нас, етничките Македонци и етничките Албанци и етничките Турци и […]