ВО МАКЕДОНИЈА ПОСТОИ СМРТНА КАЗНА

И покрај декларативното откажување од смртната казна и отсуството на истата од Кривичниот законик, во Македонија постои смртна казна и периодично се извршуваат егзекуции. Бидејки судовите не можат да изречат смртна казна изрекувањето на истата е ставено во надлежност на Министерството за внатрешни работи. Тоа ја изрекува смртната казна и истовремено ја извршува и егзекуцијата […]