ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ СУДИИ СО МНОГУ КОНСТАНТНО НИВО НА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈА И ЗНАЕЊЕ

Според Уставните судии „Иницијативата е отфрлена бидејќи станува збор за темпорарен карактер односно привремен и судот нема правна снага да одлучува за тоа .Тоа не се прописи а дејството е веќе завршено за допрва да се одлучува. Иницијативата е отфрлена бидејќи имало рокови кои се дадени и сега веќе  истекле.“ Ова во превод значи:   […]