ДРЖАВА БЕЗ ИДНИНА

Држава во која академската фела е симната на ниво на корисници на буџетските пари и прислужници на политиката (независно од тоа дали станува збор за онаа на позицијата или на опозицијата) е држава без иднина. Токму академската заедница е таа која што треба да гледа напред, да не дозволува да биде заробена научната мисла, да […]

НЕПРАВОТО ОБЛЕЧЕНО ВО ЗАКОН НЕ Е ПРАВО

Бидејки е важно правата на човекот да бидат заштитени со правниот систем за да не биде човекот натеран да се побуни против тиранијата и угнетувањето (Универзална декларација за човекови права)  и бидејки насилството некогаш добива облик на закон (Франсис Бекон), сметам дека треба да се пристапи кон граѓанска непослушност и непочитување на сите закони кои не […]

НОВ НАПАД НА КЕЦАРОШИТЕ НА ВМРО-ДПМНЕ

Човекот со многу ограничени интелектуални капацитети, големо незнаење но затоа со потполно отсуство на искуство, кој е именуван за министер за образование отворено и безкрупулозно лаже. Лаже дека спорот меѓу професорите и него е заради тоа што: професорите одбиле да имаат обврска да држат предавања, одбиле да имаат електронски систем на евиденција, како и да имаат […]

ДАЛИ НЕКОЈ ГО ПРОЧИТАЛ ИЗМЕНЕТИОТ ЗАКОН ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ?

1. Продолжува централизацијата на нашиот образовен систем. Со чл. 15-а се предвидува создавање интегрирана база на податоци во Министерството за образование во која меѓу другото ќе влезат досиеја на учениците, оценки, отсуства од настава. Никаде не се спомнува тајноста на овие податоци и начинот на ракување со нив. Би била благодарна да слушнам мислење за […]

Уставниот суд – гробар на македонскиот унитаризам

Одлуката на Уставниот ни суд (У.бр.284/2009 и У.бр.70/2010 од 14.07.2010 г.) за укинување на Ñ‚. 2 од Решението на Министерот за образование околу изучувањето на македонскиот јазик во основните училишта ни (објавена во Сл.в. 98/2010) не е грешка, не е катастрофа туку е – КАТАКЛИЗМА. Уште пред да одам на одмор ме удри јанза. По […]