Коце, неодговорноста на кецарошите и една многу лоша директорка

Според Коце Трајановски: Директорката на ГУЦ успешно ја извршува својата работа и има навравено многу добри работи за училиштето, а моралниот кредибилитет е нејзина лична работа. Тоа е истата онаа директорка во чиј училишен двор е убиено дете, која даде оставка од морални причини, а пото ги собра децата да ја вратат на работа. Што […]

ЗА ЈАЗИЦИТЕ, КОМУНИКАЦИЈАТА, ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ

Расправата околу употребата на јазикот на припадниците на етничките заедници постепено ги потиснува сите останати теми на заедничкото живеење, почитувањето на разликите, практикувањето на правата, инклузијата и ексклузијата. Токму во врска со оваа расправа, повторно се враќа на сцена и Рамковниот договор, се цитира, се издигнува на ниво на Устав (па и нешто повеќе од […]