КОГА СУДИИТЕ ЌЕ СЕ ПРИКЛОНАТ КОН НЕПРАВОТО

Судските одлуки се неприкосновени. И тоа стои во нашиот Устав. Меѓутоа со своето јавно соопштение судиите од Основниот суд Скопје1 го прекршуваат член 16 според кој: се гарантира слободата на мисла и јавно изразување на мислата, слободата на говорот, јавниот настап и јавното информирање како и слободниот пристап кон информациите и слободата на примање и […]