ПАН ИЛИ ГРАЃАНСКА ОПЦИЈА

На нас е да решиме: дали сакаме да одиме во иднината или да го градиме минатото. Дали сакаме да градиме демократија или нов вид на племенска заедница. Дали веруваме во вредностите на современиот развој на цивилизацијата или сме заглавиле во некој друг вредносен систем. На нас, етничките Македонци и етничките Албанци и етничките Турци и […]