ПРАТЕНИЦИ – КРАДЦИ

Уште малку за трошоците на пратениците (ова би требало да го прават новинарите, а не јас). Според ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА И ДРУГИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДРУГИТЕ ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКАТА: надоместок на трошоците за користење автомобил во лична сопственост за службени цели – до износот што според […]

ПОБАРАЈТЕ ГО СВОЈОТ ПРАТЕНИК

Според нашиот Устав и законите, пратеникот не може да биде отповикан од функцијата пратеник. Тоа значи еднаш избран, ќе си седи до крај на својот мандат независно од мислењето на тие кои го избрале и независно од незадоволството на граѓаните. Меѓутоа, тоа не значи дека пратеникот е амнестиран од одговорност за она што го кажува […]

ПРАТЕНИЦИ VERSUS ЕКСПЕРТИ VERSUS ГРАЃАНИ

Во последно време во повеќе различни ситуации беше отворена темата за тоа кој смее да зборува за нешто -а кој не, кој има кредибилитет – а кој не, кој е овластен – а кој не. Во тој контекст беа спомнати пратениците (оние на моменталното мнозинство) во Собранието, експерти (посебно стануваше збор за оние поврзани со […]

ПРАТЕНИЦИ-ТРОШАЏИИ

Во врска со написот ПРАТЕНИЧКИ НАДОМЕСТ ТАМАМ ЗА НОВО ВОЗИЛО во Дневник од 08.08.2009. Во голем број држави во Западна Европа (посебно во скандинавските земји), пратениците добиваат надоместок во висина од возна карта за втора класа. Тие и доаѓаат на работа токму со воз и тоа во втора класа. Ова има повеќекратна улога: 1. Пратениците […]