МОЈ ПРЕДЛОГ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Основните недостатоци на структуирањето и практикувањето на власта во Република Македонија во актуелниот момент се: 1. Партиципација на граѓаните (учество во донесувањето на одлуки на локално и централно ниво). На пример: за урбанистички план, за трошење на средства, за промена на имиња на училишта, улици, плоштади, за промена на закони за работни односи, социјална заштита, […]

КЕЦАРОШИТЕ ОД ВЛАСТА НЕ ЗАГЛИБУВААТ ВО КАЛ ДО ГРЛО

Доколку е вистинита веста објавена во некои од дневните весници , дека, со промените во законот ќе биде предвидена задолжителна работа за невработените, тогаш, Македонија не само што нема да влезе во ЕУ туку гепек ќе ја исфрлат и од Советот на Европа. Имено според Европската конвенција за заштита на човековите права (чл. 4): Забрана на ропство […]

РАДИОДИФУЗНА ТАКСА ЗА НВОа

Управата за јавни приходи најпринципиелно започнува да го собира данокот од секој слаб, немоќен, надвор од центрите на одлучување и надвор од заштитата на владеачките партии. Во својата ревност да соберат што е можно повеќе пари, а при тоа да не се замерат на некој богат моќник, спремни се да го кршат и законот. Последната […]

ЗА ГРУЕВСКИ, ГОРДАНА ЈАНКУЛОВСКА, МАНЕВСКИ И ОСТАТОКОТ ОД ОРГАНИЗАЦИЈАТА СОСТАВЕНА ОД НАЈМАЛКУ ТРИ ЛИЦА ЗДРУЖЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДРЕДЕН ВИД ДЕЛА

Мојата држава е место каде што владее насилството, каде што незнаењето е предуслов за успешност и каде што криминалците немаат потреба да се кријат и да ги прикриваат трагите на сопствените криминални дејствија, туку, едноставно ги озаконуваат. Во мојата држава е применета неверојатно успешна криминална формула: Носителите на власта ги прекршуваат законите и не одговараат […]

УСТАВЕН СУД – да го има или да го нема?

Кој е крив? Ако е членовите во законот се  спротивни на Уставот и бидат оспорени пред Уставниот суд, кој е крив за укинувањето на овие членови: тој што ги напишал или тој што ги укинал? Ако во расправите во врска со конкретен закон се укаже на неуставноста на одредени членови, а Собранието сепак го изгласа, […]