ПОКЛОН ЗА ЦРКВАТА

Според Законот за градежно земјиште од 2008 год. 1. Член 2 1) Градежното земјиште е добро од општ интерес за Републиката и ужива посебна заштита на начин и услови утврдени со овој закон. 2) Уредувањето на градежното земјиште е дејност од јавен интерес. Тоа значи дека никој нема право да си игра играчки со ова […]

Лустрација

Кога требаше да биде донесен Законот за лустрација јас бев една од ретките кои што се спротиставија на неговото донесување. Сметав (и се уште сметам) дека е ненавремен, несоодветен и дека може да нанесе повеќе штета отколку полза. Меѓутоа законот беше донесен. Она што е проблематично е дека не се употребува. Се поставува прашањето зошто? […]

БЕЗ ЗАШТИТА

Македонските граѓани остануваат апсолутнот без никаква заштита во однос на урбанистичката мафија и политичкото самоволие на власта. Уставниот суд го аминува неправното и незаконско делување на најотворен и најгрд начин. Со решението У.Број: 154/2008-0-0 од 02/25/2009 Уставниот суд го обесмисли сопственото постоење и се дефинираше како марионета на власта. Ви препорачувам да го прочитате решението […]

НОВИ ПРЕКРШУВАЊА НА ПРОЦЕДУРИТЕ – ЗЛОУПОТРЕБА НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА

Насоките за изборно медиумско претставување надвор од периодот на изборна кампања на Советот за радиодифузија и поведувањето постапка за казнување на одделни медиуми претставува ограничување на слободата на избор и негирање на еднаквоста како принцип на демократијата.