КЕЦАРОШИТЕ ОД ВЛАСТА ПОВТОРНО ГО ИЗИГРАА ШУТРАЧКИОТ НАРОД

Во Службениот весник на Република Македонија бр. 111/2011 е објавена одлука на Владата за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на градот Скопје. Со оваа одлука купените двокатни и еднокатни автобуси се пренесуваат во сопственост на градот. На 20 страни се испишани иствоетните податоци за секој посебен автобус (што само по себе е […]

ВАКА СЕ ПРАВИ ВО СВЕТОТ

Latvians vote to dissolve parliament In an historic referendum Saturday Latvians voted overwhelmingly to dissolve the country’s parliament. With nearly all the ballots now counted, more than 94% of participants voted to dissolve the legislature. The Central Election Commission reports that a total of 689,746 people took part in the vote. The results mean that […]