ГРАДОНАЧАЛНИКОТ КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ НЕ ЈА ЗБОРУВА ВИСТИНАТА (НЕКОЈ БИ РЕКОЛ ДЕКА ЛАЖЕ)

Коце не знае кои се надлежностите на Градот или пак свесно ја манипулира јавноста: Според Законот за локална самоуправа: Член 10 1. Планирање и уредување на просторот Надлежности, односно работи од јавен интерес од локално значење на градот Скопје се: – донесување просторен план на градот Скопје; – донесување генерален урбанистички план на градот Скопје; […]

СЕ НАОПАКУ

Се што може да се направи наопаку, обратно, со главата надоле а нозете угоре, се направи во мојата држава Македонија. Додека другите градат иднина, ние упорно го градиме минатото. Во литературата, во науката, во именувањето на просторот, во урбаните решенија. Европските градови се такмичат во конкуренцијата за најзелен град, најеколошки град, град за граѓаните, а ние… […]

КОЦЕ ТРАЈАНОВСКИ ОД МИЛОШТЕ НАРЕЧЕН КОЦКА

или во лагата се кратки нозете Во својата грандиозна програма градоначалникот Коце Трајановски вети дека ќе работи на: СОДРЖИНА НА ВТОР ДЕЛ I. СОЗДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИСКИ АМБИЕНТ 1. ПРОЕКТ: ЕКОНОМСКИ РАЗВИЕН ГРАД 2. ПРОЕКТ: ФОРМИРАЊЕ СОВЕТОДАВНО ТЕЛО 3. ПРОЕКТ: СПРОВЕДУВАЊЕ РЕВИЗИЈА НА РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА 4. ПРОЕКТ: ИНФОКАНЦЕЛАРИЈА ЗА БИЗНИС-ДОЗВОЛИ, ОДАНОЧУВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА 5. ПРОЕКТ: МАРКЕТИНГ-ПРОГРАМА ЗА […]

КАЗНА-ГРАДОНАЧАЛНИК

На Скопје му треба паркинг простор. Ни требаат катни гаражи за помалку метеж на улиците. Ова никој не го спори и сите сметаат дека изградбата на катни гаражи е еден од можните излези од проблемот. Впрочем нема ниту еден поголем град во кој што нема барем неколку катни гаражи со капацитет од повеќе иљади паркинг […]

ЗЛОСТОРСТВО (пренесено од мое Скопје мој град)

Поставувањето на предвидените 17 споменици на централниот плоштад на главниот град е злостор кон културното минато на овој народ и нашите претци. Затоа што, наместо да го зачуваме она што го изградиле нашите претци, наместо да го негуваме и развиваме, наместо да ја градиме спецификата на сопствената култура ние се обидуваме да си купиме некоја […]