КОГА УСТАВНИТЕ СУДИИ НЕ ГО ПРЕПОЗНАВААТ ПРЕКРШУВАЊЕТО НА ПРАВОТО ОСТАНУВА ДА СЕ РУШИ

ИНИЦИЈАТИВА ПОДНЕСЕНА ПРЕД ДА БИДЕ ИЗГРАДЕН ЕДЕН ЕДИНСТВЕН СПОМЕНИК НА КУТРИОТ ПЛОШТАД ВО КУТРОТО СКОПЈЕ ВО КУТРАТА ЗЕМЈА МАКЕДОНИЈА. И Т Н О  Е! ВРЕМЕНА МЕРКА ДО УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – С К О П Ј Е Врз основа на член 50 став 3 од Уставот на Република Македонија и член 12 од […]

ИНИЦИЈАТИВА ПОДНЕСЕНА ДО УСТАВНИОТ СУД – ПРОТИВ СПОМЕНИЦИТЕ НА ПЛОШТАДОТ

ДО УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – С К О П Ј Е Врз основа на член 50 став 3 од Уставот на Република Македонија и член 12 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија,, број 70/1992), поднесуваме И Н И Ц И Ј А Т И Ð’ А […]