ЛУЃЕ ЗА СИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ

Има луѓе кои се погодни за секоја власт. Јас ги делам во три категории: 1. Оние кои што се многу глупи и едноставно не претставуваат опасност за било кој властодржец. Ова е најретка категорија. Имено нема толку глуп човек кој кога ќе дојде на власт не му се спротиставува на некој начин на оној што […]

ЕВРЕЈСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОЛИТИКАТА

Вообичаено е тие кои што се дискриминирани, омаловажени, навредени да се побунат. Во мојата држава Македонија во која што одамна се е наопаку, дискриминираните, омаловажените и навредените не само што не се бунат туку напротив го поддржуваат тој што ги дискриминирал, омаловажил и навредил, а се оградуваат од тој кој што се обидува да ги […]