ИЗМАМА

1.  Објаснувањето дадено од страна на Илија Димовски (во улога на предлагач) на најновиот предлог за промена на законите кои се однесуваат на плаќањето давачки за договори за дело и авторски договори, ги имаат сите карактеристики на измама (која најдобро се изведува кога се базира на полувистини, создава впечаток дека измамениот ја има контролата над нештата […]

Талат Џафери – министер за одбрана на Република Македонија.

Што е проблемот? 1. Тоа што еднаш веќе дезертирал од АРМ. 2. Тоа што ги прекршил Уставот и Законите на Република Македонија и учествувал во организирање, предводење и активности на вооружена група 3. Тоа што морал да биде амнестиран за да не се води против него кривична постапка и да заврши во затвор 4. Тоа […]