ГОСПОД, ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ, ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ЕДЕН МНОГУ МАЛ МОЗОК

Ја слушнав веста дека Управата за спречување на перење пари добила кадровско засилување со вработување на четири професионални теолози. Морам да признаам дека во прв момент подлегнав на пропагандистичките мани пулации на А1 телевизија и се згрозив над актот на вработување несоодветен кадар на вака важни работни позиции. Меѓутоа, брзо се совзедов, размислив со своја […]