ИМАМ ПРАВО И ДОЛЖНОСТ ДА СЕ ПОБУНАМ ПРОТИВ ПОВРЕДАТА НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СЛОБОДИ – ЗАТОА ШТО СУМ ЧОВЕК, А НЕ ГОВЕДО

За сите оние кои поминале моја обука, а заборавиле, и за сите оние кои не поминале моја обука, а се чудат зошто ги бришам и блокирам: Хоророт на Втората светска војна го создаде модерниот концепт на човековите права: За да не се повтори историјата За да се потенцира заедничкиот интерес на луѓето За да се […]

ТОРТУРА

По дефиниција тортура е: “ Секој акт со кој на некое лице му се нанесува големо страдање, физичко или душевно, со цел од него или од некое трето лице да се добие известување или признание, да се казни за некое дело кое тоа или некое трето лице го сторило или има сомнение дека го сторило, […]