СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ

Има индикации дека туристичката агенција ТРАВЕЛ ГРОУП ИНТЕРНАЦИОНАЛ со седиште во Скопје, врши манипулација на клиентите кои уплаќаат однапред одредени средства за откуп на недели за одмор. Според податоците со кои располагам после уплатата на средствата оваа агенција не прави ништо од претходно претставеното во подготвените презентации и ги искористува средствата на клиентите без соодветна противуслуга. […]