ГОРДАНА ЈАНКУЛОВСКА – МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ИЛИ НОВИНАР, ПРАШАЊЕ Е СЕГА?

Ова беше објавено на официјалната интернет страна на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на 1.05.2012 година. Во моментов интернет страната на МВР не работи, затоа наместо линк го ставив целиот текст поставен на оваа страна на спомнатиот датум: Расчистено грозоморното убиство кај Смиљковско Езеро Министерството за внатрешни работи на Република Македонија ги откри […]

КАКО ВЛАСТА ГО УБИ ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Во прилог е даден текстот на законот кој што го изработи работна група составена од претставници на различни министерства, на невладините организации и Народниот правобранител. Свој удел во изработката дадоа и експерти од областа на дискриминацијата и ЕУ парвото (домашни и меѓународни). Со сино се обележени сите делови што се исфрлени од овој текст. Со […]