СО ВАКОВ УСТАВЕН СУД НА СЕКОЈА ВЛАСТ И Е УДОБНО

Во 2009 година поднесовме иницијатива до Уставниот суд на Република Македонија за изградбата на споменици на Малиот ринг. Иницијативата беше одбиена со Решение. Во 2011 година ревизорите ги повторија точка по точка елементите на нашата иницијатива. Заклучок: со се може да се справиме, ама со незнаењето и неукоста борбата ќе биде најтешка и најкрвава. Во […]

Уставниот суд – гробар на македонскиот унитаризам

Одлуката на Уставниот ни суд (У.бр.284/2009 и У.бр.70/2010 од 14.07.2010 г.) за укинување на Ñ‚. 2 од Решението на Министерот за образование околу изучувањето на македонскиот јазик во основните училишта ни (објавена во Сл.в. 98/2010) не е грешка, не е катастрофа туку е – КАТАКЛИЗМА. Уште пред да одам на одмор ме удри јанза. По […]

ЗА УСТАВНИОТ СУД

Една од основните карактеистики на политичкото делување во Република Македонија претставува етикетирањето. Заедно со манипулацијата со информациите, тоа обезбедува многу едноставно мобилизирање на граѓаните за остварување на одредени политички намери. Така ја сфаќам и последната ситуација околу мерката која што ја усвои Уставниот суд во врска со пензионирањето на вработени од МВР и етикетата: исполитизиран, […]

УСТАВЕН СУД – да го има или да го нема?

Кој е крив? Ако е членовите во законот се  спротивни на Уставот и бидат оспорени пред Уставниот суд, кој е крив за укинувањето на овие членови: тој што ги напишал или тој што ги укинал? Ако во расправите во врска со конкретен закон се укаже на неуставноста на одредени членови, а Собранието сепак го изгласа, […]

ИНИЦИЈАТИВА ПОДНЕСЕНА ДО УСТАВНИОТ СУД – ПРОТИВ СПОМЕНИЦИТЕ НА ПЛОШТАДОТ

ДО УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – С К О П Ј Е Врз основа на член 50 став 3 од Уставот на Република Македонија и член 12 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија,, број 70/1992), поднесуваме И Н И Ц И Ј А Т И Ð’ А […]