ЛУСТРИРАНА ЦРКВА versus ПРАВНА ЛОГИКА

Според мое мислење, лустрацијата на свештените лица е спротивна на Уставот. Според членот 19 и Амандманот VII од Уставот, верските заедници и религиозните групи се одвоени од државата. Ова е член со кој се гарантира дека верските заедници нема да бидат дел од државната власт, државното одлучување и државното управување. Со овој член се гарантира […]

ГОСПОД, ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ, ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ЕДЕН МНОГУ МАЛ МОЗОК

Ја слушнав веста дека Управата за спречување на перење пари добила кадровско засилување со вработување на четири професионални теолози. Морам да признаам дека во прв момент подлегнав на пропагандистичките мани пулации на А1 телевизија и се згрозив над актот на вработување несоодветен кадар на вака важни работни позиции. Меѓутоа, брзо се совзедов, размислив со своја […]