ВЛАДА КОНТРА К-15

Јас навистина многу ги жалам луѓето кои се обидуваат да направат сатирично-хумористични емисии во Македонија. Тие се однапред осудени на пропаст. Никој во овој бизнис не може ни да им се приближи на апсурдите кои ги смислува актуелната власт. Едноставно не се во нивна лига. Последниот допис кој го добив преку институцијата во која работам […]

ВЛАДАТА ГО ПРЕКРШУВА ЗАКОНОТ И ЗА ТОА ТРЕБА ДА ОДГОВАРААТ СИТЕ НЕЈЗИНИ ЧЛЕНОВИ

Во Службениот весник на Република Македонија бр. 122/2011е објавено решение на Владата потпишано од Претседателот на Владата Никола Груевски со кое се именува државен секретар во Министерството за надворешни работи – Владо Мисајловски. На интернет се појавува како Владо Мисајловски-Кендо, роден во 1985 година (значи со наполнети 26 години) со завршен факултет за политички науки. […]

КЕЦАРОШИТЕ ОД ВЛАСТА ПОВТОРНО ГО ИЗИГРАА ШУТРАЧКИОТ НАРОД

Во Службениот весник на Република Македонија бр. 111/2011 е објавена одлука на Владата за пренесување на правото на сопственост на движни ствари на градот Скопје. Со оваа одлука купените двокатни и еднокатни автобуси се пренесуваат во сопственост на градот. На 20 страни се испишани иствоетните податоци за секој посебен автобус (што само по себе е […]

КАКВА ВЛАДА БИРАМЕ

Влада која ветува: 1. Зголемување на економскиот раст и вработеноста, како предуслов эа пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот; ВО ПРОГРАМАТА НЕМА НОВИ ИДЕИ И НЕ СЕ ПОНУДЕНИ КОНКРЕТНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПОСТИГНУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИ РАСТ А НАМАЛУВАЊЕТО НА НЕВРАБОТЕНОСТА ЌЕ ПРОДОЛЖИ ДА СЕ ПРАВИ СО БРИШЕЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИТЕ ОД ЛИСТИТЕ […]

ВЛАСТА ЈА ДРЖАТ КЕЦАРОШИ И РЕТРОКОМУНИСТИ

Кецарошите и ретрокомунистите кои ја држат власта, систематски и безмилосно го уништуваат секој траг на демократската правна држава. Измамата дека постојат демократски институции и механизми добива огромни размери и почнува да станува толку очигледна што е прашање само на време, доволна концентрација на свест кај граѓаните или барем доволна концентрација на незадоволство, за да пукне […]