МАНИПУЛАЦИЈА, НЕЗНЕЊЕ ИЛИ НЕШТО ДРУГО?

Навистина не знам за што станува збор. Дали е обично незнаење, дали е свесна или несвесна манипулација или пак едноставно перење пари кога крајниот продукт е апсолутно неважен. А можеби е едноставно комбинација на трите елементи. А ние седиме, и гледаме, и молчиме како кленови. Само како пример го издвоив спотот под наслов: Политичарка. Нема […]

ЗА ИЗВЕШТАЈОТ, КЕЦАРОШИТЕ ОД НАШЕТО МААЛО И ВИРТУЕЛНОСТА

Она што може и треба да го побараме во ЕУ извештајот за Македонија (2010) е одговор на прашањата: Дали во Македонија е направен напредок или не во однос на човековите права и владеењето на правото? И во што се состои напредокот доколку го има? Понатаму ние самите треба да утврдиме како се рефлектираат направените промени […]

БЕЗОБРАЗНА И БЕЗОБЗИРНА ГЛУПОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ЧЕЛО СО МИНИСТЕРОТ ЛИЧНО

На објавениот конкурс на Министерството за образование за поддршка на научно-истражувачки проекти, од околу 400 поднесени проекти беа избрани 40. Министерството не достави информации за начинот на избор, за критериумите и за ранг листата. По барање на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања по 1 месец од поднесеното барање ни беа дадени рецензиите од двајцата […]

КАКО ВЛАСТА ГО УБИ ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Во прилог е даден текстот на законот кој што го изработи работна група составена од претставници на различни министерства, на невладините организации и Народниот правобранител. Свој удел во изработката дадоа и експерти од областа на дискриминацијата и ЕУ парвото (домашни и меѓународни). Со сино се обележени сите делови што се исфрлени од овој текст. Со […]

СЕ НАОПАКУ

Се што може да се направи наопаку, обратно, со главата надоле а нозете угоре, се направи во мојата држава Македонија. Додека другите градат иднина, ние упорно го градиме минатото. Во литературата, во науката, во именувањето на просторот, во урбаните решенија. Европските градови се такмичат во конкуренцијата за најзелен град, најеколошки град, град за граѓаните, а ние… […]