ОВОЈ ШУТРАЧКИ НАРОД ВЛАСТА МОЖЕ ЖЕДЕН ДА ГО ПРЕВЕЗЕ ПРЕКУ СЕКОЈА ВОДА

Според ЗАКОНОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИТЕ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈАТА:   Член 2 Со подигањето на меморијалните споменици и спомен-обележјата се одбележуваат значајни настани и истакнати личности од историјата и културата на граѓаните на Република Македонија, на македонскиот народ како и граѓаните што живеат во нејзините граници, кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот […]