ПРЕДЛОГ ЗА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Собраниската комисија за прашања на изборите и именувањата изгласа предлог листа од седум членови за идната комисија за заштита од дискриминација. Образложението зошто од 38-те кандидати се избрани баш овие е: Карактеристично за сите предложени кандидати е тоа дека во текот на својата кариера биле вработени во или од страна на Владата на Република Македонија […]