ЗАКОН ЗА ПАРАМЛАДИНСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ

КОГА МИСЛИШ ДЕКА СЕ СИ ВИДЕЛ, НАШАТА ИНВЕНТИВНА ВЛАСТ ЌЕ ИЗВАДИ НЕКОЈА НОВА КАФАНСКА ИДЕЈА И СИТЕ ЌЕ НЕ ИЗНЕНАДИ. ПОСЛЕДЕН ОД РЕДИЦАТА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ИЗБЛИВИ НА КЕЦАРОШИТЕ ОД ВЛАСТА Е ЗАКОНОТ ЗА МЛАДИ (ВЕЌЕ ВЛЕЗЕН ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА). НАЈЦИНИЧНО, ВО ОБРАЗЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНОТ И ВО САМИОТ ТЕКСТ ВЛАСТА ТВРДИ ДЕКА СО ОВОЈ ЗАКОН ТРЕБА ДА […]