Т У Ж Б А ДО УПРАВЕН СУД -СКОПЈЕ – ТУЖБИТЕ СЕ КОМЕНТИРААТ

Врз основа на член 6 од Европската конвенција за човековите права а во врска со Заклучокот на Врховниот суд на Република Македонија од 8.06.2010 по Предмет на Европскиот суд за човекови права 27736/03, врз основа на член  5, 6 и  8 од Законот за судовите, член. 2  член 10 член 19 и член 55 од […]