ПРАТЕНИЦИ-ТРОШАЏИИ

Во врска со написот ПРАТЕНИЧКИ НАДОМЕСТ ТАМАМ ЗА НОВО ВОЗИЛО во Дневник од 08.08.2009. Во голем број држави во Западна Европа (посебно во скандинавските земји), пратениците добиваат надоместок во висина од возна карта за втора класа. Тие и доаѓаат на работа токму со воз и тоа во втора класа. Ова има повеќекратна улога: 1. Пратениците […]