ЧЕСТИТ 8 МАРТ

Независните експерти на ООН формулираат визија за правата на жената: пост Пекинг + 15. Во Македонија веќе ја живееме визијата на ВМРО за правата на жената. Жената не смее да биде градоначалник, не смее да биде член на ректорската управа на државниот универзитет, не смее да биде економски самостојна, не смее да бира дали да […]